Zending

Voordat Jezus terugging naar de hemel, gaf Hij zijn volgelingen een belangrijke opdracht: ‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb.’ (Mattheüs 28:19,20)

Als gemeente ondersteunen we een aantal mensen die in andere delen van de wereld actief zijn, en daar het goede nieuws van Jezus verkondigen. Op dit moment zijn we financieel en in gebed betrokken bij:

Jan en Doortje Groenveld
Jan en Doortje hebben jarenlang gewerkt in West Afrika, in een klein dorpje in de ‘bush’. Naast het verlenen van praktische hulp hebben ze daar een gemeente gesticht, en een begin gemaakt met het vertalen van de Bijbel in de eigen taal van de mensen waar ze bij woonden. Tegenwoordig wonen Jan en Doortje in Nederland, maar het vertaalwerk gaat gewoon door. Jan probeert meerdere keren per jaar enkele weken af te reizen naar West Afrika om het vertaalwerk te controleren en de gemeente te bemoedigen.

Guy en Tali Cohen
Guy is voorganger van Harvest of Asher, een Messiaanse gemeente in Akko, Israël. Behalve het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus, wat in deze omgeving een uitdaging is, zet de gemeente zich in voor verschillende vormen van hulpverlening, kinderwerk en scholing.

Henk-Jan en Allison Oosterhuis
Henk-Jan en Allison werken in Griekenland, in het Helping Hands vluchtelingencentrum in Athene, waar ze praktische hulp geven aan vluchtelingen en activiteiten met hen ondernemen, om zo de liefde van Jezus met hen delen.