Visie & missie

Jezus is de Zoon van God, die naar deze wereld kwam om de mensen te redden. Hij heeft onze zonden en onze pijn gedragen toen Hij stierf aan het kruis, en daarna is Hij opgestaan uit de dood. Hij heeft de dood overwonnen en biedt iedereen die dat aan wil nemen vergeving, vervulling en eeuwig leven aan.

Het is onze visie

  • Om dat goede nieuws te delen met de duizenden inwoners van West-Friesland.
  • We willen mensen helpen God te leren kennen en Hem te volgen.
  • We willen een plaats zijn waar mensen liefde, acceptatie, hulp, hoop, vergeving, richting en bemoediging vinden, zodat ze tot bloei kunnen komen zoals God dat bedoeld heeft.

Missie
Onze missie is een gemeente zijn waarin Jezus Christus wordt verkondigd als de Weg, de Waarheid en het Leven. Een gemeente waarin mensen groeien in hun geloof, en waarin deze vijf dingen centraal staan:

  • Aanbidding
  • Betrokkenheid
  • Christusgelijkvormigheid
  • Dienstbetoon
  • Evangelisatie

Ondersteunen
Wilt u de WEG ondersteunen in het uitvoeren van haar visie en missie. U kunt dit bedrag dan zelf overmaken naar het bankrekeningnummer NL93 INGB 0007 2350 31 of u kunt dit geven via Givt. Alvast bedankt voor uw bijdrage.